Kik vagyunk /WHO WE ARE

Az Energianövény Team Kft. 2012-ben jött létre azzal a céllal, hogy növényi eredetű biomassza alapanyagokat állítson elő és forgalmazzon, eleinte energetikai hasznosítás céljából, jelenleg pedig más, nagy hozzáadott értékkel rendelkező termékeket.

The Energy Plant Team Ltd. was established in 2012 with the aim of producing and marketing biomass raw materials of plant origin, mainly for energy recovery.

Energianövény-Team Kft.

H-8693 Lengyeltóti, Tűzoltó utca 7.     Adószám:23835494-2-14

Cégjegyzékszám: 14 09 312360       e-mail: info@energianoveny.hu

 

 

Energianád felvásárlás/értékesítés, technikai kérdések, munkalehetőség, Információkérés, energianád telepítés, új partnerek, nagyvállalatok, hivatalok, kutatás-fejlesztés, innováció, ipari hasznosítás, befektetési információk:

Cégvezető: Miszkuly Sándor

tel.: +36-70-433-8028
e-mail: miszkuly.sandor@gmail.com
sandor.miszkuly@energianoveny.hu

 

Energy Plant-Team Ltd.

H-8693 Lengyeltóti, Tűzoltó utca 7.       VAT number: 23835494-2-14

Company Registration Number: 14 09 312360      e-mail: info@energianoveny.hu

 

 

Buying / selling Miscanthus, technical issues, job opportunities, Information request, energy cane installation, new partners, large companies, offices, R&D, innovation, industrial utilization, investment information:

CEO: Sándor Miszkuly

tel: + 36-70-433-8028
e-mail: miszkuly.sandor@gmail.com
sandor.miszkuly@energianoveny.hu

 

Előzmények /HISTORY

Cégünk tulajdonosa és kulcsemberei 2006-óta foglalkoznak Miscanthus  x giganteus és más hasonló energia/rost növények termesztésével.

Az angol ADAS UK Ltd.-tól megvásároltuk a rizóma szaporításos eljárás licencét, mely alapján nagy kapacitású szaporító farmot hoztunk létre.

2012-től kezdődően ipari méretű ültetvényeket telepítettünk, kialakítottuk a szaporítás, az ültetés és a betakarítás gépesített, termelékeny technológiáit, apríték és bálázott formában, 150 hektár területen.

Közép-Kelet Európában elsőnek készítettünk saját technológiával jó minőségű nagyméretű szögletes bálákat ipari méretekben, partnerünk a PannonPower (VEOLIA) számára.

Tevékenységünket 2017-től kiterjesztettük Szlovákiára és Romániára is, az érdeklődésnek megfelelően évente bővítjük az ültetvények méretét, és már szervezzük a többi környező országban is az üzleti partnereket.

The owner and key people of our company have been engaged in the cultivation of Miscanthus Giganteus and other similar energy plants since 2006.

We purchased a license for rhizome propagation from ADAS UK Ltd., England, which established a high capacity breeding farm.

Since 2012, we have been planting industrial-scale plantations, developing mechanized, productive technologies for propagation, planting and harvesting, in chopped and baled form, on 150 acres.

We are the first in Central and Eastern Europe to produce high quality large-size square bales with industrial technology for our partner PannonPower (VEOLIA).

As of 2017, we have expanded our operations to Slovakia and Romania, expanding the size of plantations each year to our interest and already organizing business partners in other neighboring countries.

Eredmények/ RESULTS

Kizárólagos ADAS forgalmazók vagyunk Közép-Kelet Európában, egyedülálló tapasztalatokkal rendelkezünk a Miscanthus x giganteus  ültetvényekkel kapcsolatosan.

Cégünk mára piacvezetővé vált a Miscanthus x giganteus minőségi, származás-igazolt szaporítóanyag előállításban, a Magyarországon található összes jelentősebb Miscanthus ültetvény az érdekeltségünkbe tartozik saját telepítés, ültetvénykezelés, bérbetakarítás formájában.

Képesek vagyunk a telepítés előkészítésétől a betakarításon át az értékesítésig minden feladathoz szakértői segítséget nyújtani ügyfeleink számára  

We are exclusive ADAS distributors in Central and Eastern Europe, with unique experience in Miscanthus x giganteus plantations.

Our company has now become the market leader in the production of Miscanthus x iganteus quality, provenance-certified propagation material, and all major Miscanthus plantations in Hungary belong to our area of interest in the form of own planting, plantation management and renting.

We are able to provide our clients with expert assistance for every task from preparation to harvest through to sale

Fejlesztési projektjeink /OUR DEVELOPMENT PROJECTS

BIOMASS HEAT POWER – tüzelőanyagként hőenergia előállítása céljából

NEO PAPER – élelmiszer csomagolás műanyagok kiváltása céljából

NEO BIOFIBER – 100 %-ban BIO eredetű rost előállítás élelmiszeripar számára

MSB – nagy szilárdságú kompozit lemezek építőipar számára

Érdeklődés esetén bővebb információval szolgálunk ügyfeleink számára.

Termékeinket és technológiáinkat saját licencek alapján fejlesztjük, alkalmazkodva a vevői igényekhez.

BIOMASS HEAT POWER – for the production of heat energy

NEO PAPER – food packaging to replace plastics

NEO BIOFIBER – 100% BIO-derived fiber for the food industry

MSB – high strength composite boards for the construction industry

In case of interest we will provide more information to our clients.

We develop our products and technologies under our own licenses, adapting to customer needs.

Csapat/OUR TEAM

Csapatunk földművelési szakemberekből, ipari mérnökökből, technológusokból és egyetemi kutatókból álló csoport, akiknek több évre visszanyúló termesztési, betakarítási, növény-nemesítési és rostfeldolgozási tapasztalataik vannak.

Miszkuly Sándor cégvezető több mint  tízéves tapasztalatok a növény és az ültetvényekkel kapcsolatban és számos fejlesztésben  való részvétel a felhasználást illetően

Tudományos háttér:  

prof. Dr. Fári Miklós – Debreceni Egyetem
20 éves kiváló szakmai kapcsolat, hivatalos ipari partnerként számos Miscanthus x giganteus alapú kutatásban veszünk részt.
Kiváló szakmai kapcsolatok a Soproni egyetemmel és a Papírkutató Intézettel valamint a Budapesti Műszaki egyetemmel.

Our team consists of agricultural experts, industrial engineers, technologists and university researchers with many years of experience in cultivation, harvesting, plant breeding and fiber processing.

Miszkuly, Sándor Managing Director, both have more than ten years of experience in the field of plants and plantations, and have been involved in a number of developmental applications

Scientific background:

20 years of excellent professional relationship, as an official industry partner we are involved in a number of research based on Miscanthus x giganteus. Excellent professional relations with the University of Sopron and the Paper Research Institute as well as with the Budapest University of Technology.